Uniwersytet Gdański

przejdź do tekstu
   

Działalność naukowa

Badania naukowe

Informacje ogólne

Finansowanie badań naukowych

Konferencje i seminaria

Stopnie i tytuły naukowe

Współpraca z zagranicą

Uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego
z 20 października 2010 roku

Artur Burzyński

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Rekombinacja w mitochondrialnym DNA omułka.”

uzyskał stopień naukowy
doktora habilitowanego nauk biologicznych

w zakresie Biologii.

Recenzentami w przewodzie habilitacyjnym byli prof. UG, dr hab. Marek Ziętara, prof. dr hab. Andrzej Falniowski, prof. dr hab. Zofia Szweykowska - Kulińska oraz prof. dr hab. Ewa Bartnik.

Dyplom nr 584.

Gdańsk, 2 listopada 2010 roku.Adresy i telefony   Sprawdź pocztę  

kontakt

ostatnia aktualizacja strony:
22.04.2008 r.